Bezplatná preprava pre utečencov z Ukrajiny

Vážení cestujúci,

poslanci Mestského zastupiteľstva v Nitre schválili od 14. 3. 2022 bezplatnú prepravu na všetkých linkách MHD pre občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou.

Nárok na bezplatnú prepravu títo občania preukážu svojím dokladom totožnosti (občiansky preukaz alebo pas) spolu s dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky.


Шановні пасажири!

Місто Нітра затвердило з понеділка 14. 3. 2022 безкоштовний проїзд на всіх маршрутах громадського транспорту для громадян України, які втікають від війни.

Право на безкоштовний проїзд надає ваше посвідчення особи (карта ID або паспорт) разом із документом, що надає право перебувати на території Словацької Республіки (зразок знизу).

Vzor dokladu o tolerovanom pobyte na území SR / Зразок необхідного документа: