Cestovné poriadky

Číslo linkySmerCestovný poriadok (.pdf)
1Železničná stanica – ZOBOR, Nemocnicastiahnuť
2KLOKOČINA, Kmeťova – ZOBOR, Šindolkastiahnuť
4 (od 1.6.2022)KLOKOČINA, Kmeťova – DRAŽOVCEstiahnuť
6 (od 1.4.2022)CHRENOVÁ, Gorazdova – KLOKOČINA, Edisonovastiahnuť
7KLOKOČINA, Kmeťova – KALVÁRIAstiahnuť
8CHRENOVÁ, Gorazdova – LUŽIANKY, Vinárskastiahnuť
9 (od 7.5.2022)KLOKOČINA, Kmeťova – ZOBOR, Nemocnicastiahnuť
10 (od 1.10.2022)KLOKOČINA, Kmeťova – ZOBOR, Lanovkastiahnuť
11 (od 10.7.2022)Palárikova – PÁROVSKÉ HÁJEstiahnuť
12CHRENOVÁ, Gorazdova – BRANČstiahnuť
13 (od 1.4.2022)DIELY, Kmeťova – CHRENOVÁ, Vinohradystiahnuť
14CHRENOVÁ, Gorazdova – KRŠKANY, Nitrianske strojárnestiahnuť
15CHRENOVÁ, Gorazdova – Jakuba Haškastiahnuť
16CHRENOVÁ, Gorazdova – PRIEMYSELNÝ PARKstiahnuť
17KLOKOČINA, Kmeťova – Priemyselný parkstiahnuť
18Železničná stanica – KYNEKstiahnuť
19Železničná stanica – JANÍKOVCEstiahnuť
21Železničná stanica – LUŽIANKYstiahnuť
22MLYNÁRCE – KRŠKANY, Ideastiahnuť
23KRŠKANY, Idea – PRIEMYSELNÝ PARKstiahnuť
24KLOKOČINA, Kmeťova – Železničná stanicastiahnuť
25ZOBOR, Nemocnica – Wilsonovo nábrežiestiahnuť
26 (od 10.7.2022)Jakuba Haška – ZOBOR, Metodovastiahnuť
27 (od 10.7.2022)Železničná stanica – ŠTITÁREstiahnuť
30CHRENOVÁ, Gorazdova – DIELY, Kmeťovastiahnuť
32CHRENOVÁ, Gorazdova – DIELY, Viničkystiahnuť
33Železničná stanica – DIELY,Viničkystiahnuť
35 (od 7.5.2022)KLOKOČINA, Kmeťova – MESTSKÝ PARKstiahnuť
99KLOKOČINA, Kmeťova – ZOBOR, Šindolkastiahnuť