Cestovné poriadky

Platné od 11. 12. 2022

Číslo linkySmerCestovný poriadok (.pdf)
1 (zmena od 1. 9. 2023)Železničná stanica – ZOBOR, Nemocnicastiahnuť
2 (zmena od 1. 9. 2023)KLOKOČINA, Kmeťova – ZOBOR, Šindolkastiahnuť
4 (zmena od 1. 9. 2023)KLOKOČINA, Kmeťova – DRAŽOVCEstiahnuť
6 (zmena od 1. 9. 2023)CHRENOVÁ, Gorazdova – KLOKOČINA, Edisonovastiahnuť
7 (zmena od 4. 9. 2023)KLOKOČINA, Kmeťova – KALVÁRIAstiahnuť
8 (zmena od 1. 9. 2023)CHRENOVÁ, Gorazdova – LUŽIANKY, Vinárskastiahnuť
9 (zmena od 1. 9. 2023)KLOKOČINA, Kmeťova – ZOBOR, Nemocnicastiahnuť
10 (zmena od 1. 9. 2023)KLOKOČINA, Kmeťova – ZOBOR, Lanovkastiahnuť
11Palárikova – PÁROVSKÉ HÁJEstiahnuť
12 (zmena od 1. 9. 2023)CHRENOVÁ, Gorazdova – BRANČstiahnuť
13 (zmena od 1. 9. 2023)DIELY, Kmeťova – CHRENOVÁ, Vinohradystiahnuť
14 (zmena od 5. 3. 2023)CHRENOVÁ, Gorazdova – KRŠKANY, Nitrianske strojárnestiahnuť
15 (zmena od 1. 9. 2023)CHRENOVÁ, Gorazdova – Jakuba Haškastiahnuť
16CHRENOVÁ, Gorazdova – PRIEMYSELNÝ PARKstiahnuť
17 (zmena od 4. 9. 2023)KLOKOČINA, Kmeťova – PRIEMYSELNÝ PARKstiahnuť
18 (zmena od 1. 9. 2023)Železničná stanica – KYNEKstiahnuť
19 (zmena od 1. 9. 2023)Železničná stanica – JANÍKOVCEstiahnuť
21 (zmena od 1. 9. 2023)Železničná stanica – LUŽIANKYstiahnuť
22 (zmena od 1. 9. 2023)MLYNÁRCE – KRŠKANY, Ideastiahnuť
23 (zmena od 1. 9. 2023)KRŠKANY, Idea – PRIEMYSELNÝ PARKstiahnuť
24 (zmena od 1. 9. 2023)KLOKOČINA, Kmeťova – Železničná stanicastiahnuť
25 (zmena od 1. 9. 2023)ZOBOR, Nemocnica – Wilsonovo nábrežiestiahnuť
26 (zmena od 1. 9. 2023)Jakuba Haška – ZOBOR, Metodovastiahnuť
27 (zmena od 1. 9. 2023)Železničná stanica – ŠTITÁREstiahnuť
30 (zmena od 4. 9. 2023)CHRENOVÁ, Gorazdova – DIELY, Kmeťovastiahnuť
32 (zmena od 1. 9. 2023)CHRENOVÁ, Gorazdova – DIELY, Viničkystiahnuť
33Železničná stanica – DIELY,Viničkystiahnuť
35 (zmena od 1. 9. 2023)KLOKOČINA, Kmeťova – Mestský parkstiahnuť
99Železničná stanica – ZOBOR, Šindolkastiahnuť