Prevádzkové informácie

Meškanie spojov MHD

Zhoršená dopravná situácia v centre mesta následkom živelnej pohromy spôsobuje meškania spojov MHD.