Do Nitry prichádza Transdev! Najčastejšie otázky a odpovede

Do Nitry prichádza Transdev! Prevádzkovateľ dopravy a globálny integrátor služieb v oblasti mobility, ktorý pôsobí v 17 krajinách na 5 kontinentoch, bude od 1. januára 2022 zabezpečovať prevádzku MHD v Nitre prostredníctvom svojej spoločnosti TD Transport s.r.o.

Prečo dochádza k zmene dopravcu na linkách MHD v Nitre?

Nová európska legislatíva už neumožňuje samosprávam objednávať služby dopravcov na neobmedzené obdobie. Pred skončením zmluvy s doterajším dopravcom preto Mesto Nitra ako objednávateľ výkonov mestskej hromadnej dopravy vypísalo tender, do ktorého sa prihlásilo viacero firiem. Najvýhodnejšiu ponuku z nich podala spoločnosť Transdev, ktorá tak v súťaži zvíťazila, a od 1. januára 2022 na linkách MHD vystrieda doterajšieho dopravcu.

Zmení sa dopravca aj na regionálnych linkách?

Nie, na regionálnych linkách k zmene dopravcu nedochádza. Tam tender prebehol už dávnejšie a súčasný dopravca má s Nitrianskym samosprávnym krajom, ktorý tieto výkony objednáva, platnú zmluvu.

Ako dlho bude v Nitre Transdev mestskú dopravu prevádzkovať?

Zmluva medzi Mestom Nitra a spoločnosťou Transdev bola uzatvorená na desať rokov, teda na roky 2022 – 2031. Zmluvné podmienky umožňujú tento kontrakt následne predĺžiť maximálne o tri ďalšie roky. Po uplynutí tohto obdobia bude dopravu zabezpečovať dopravca, ktorý zvíťazí v nasledujúcom tendri.

Prinesie zmena dopravcu zlepšenie služieb pre občanov?

Sme presvedčení, že áno. Mesto do podmienok na nasledujúce zmluvné obdobie zahrnulo náročné podmienky na vozidlový park, jeho vybavenosť, moderné spôsoby platby cestovného atď.

Pribudnú nové autobusy? V čom budú lepšie ako tie súčasné?

Zmluvné podmienky prísne stanovujú výbavu autobusov a ich vek. Absolútna väčšina autobusov, ktoré budú v premávke od začiatku roka 2022, bude úplne nová. Všetky prevádzkované autobusy budú nízkopodlažné, klimatizované a budú spĺňať aktuálne emisné normy. Vozidlá budú napríklad vybavené moderným informačným systémom, či USB portmi pre nabíjanie mobilných zariadení. Autobusy budú v jednotnom laku v modrej farbe mesta a nebudú môcť byť polepené reklamami.

Zmení sa cestovný poriadok? Bude premávať viac spojov?

Rozsah dopravy objednáva a schvaľuje Mesto Nitra, resp. príslušné obce, do ktorých MHD premáva. K začiatku premávky prevezme nový dopravca súčasný cestovný poriadok. Zmluvné podmienky medzi objednávateľom a dopravcom umožňujú rozsah výkonov podľa potreby zvýšiť aj znížiť.

Bude skladba vozidlového parku rovnaká ako doteraz?

Áno, aj v nových podmienkach budú na linkách jazdiť štandardné 12-metrové autobusy, ako aj menšie 9,5-metrové či veľkopriestorové kĺbové 18-metrové autobusy. Na základe požiadavky objednávateľa bude do vozidlového parku zaradený väčší počet kĺbových vozidiel ako doteraz.

Bude v súvislosti so zmenou dopravcu zvýšené cestovné?

Nie, výška cestovného sa nebude meniť. Mestské zastupiteľstvo však určité zmeny v cenníku schválilo. K doterajším tak pribudnú nové druhy cestovných lístkov a nové spôsoby platby, niektoré kategórie cestujúcich budú mať jednoduchší prístup k zľavám. Cestovné sa tak nezvýši, cestujúcim však v ponuke pribudnú nové možnosti.

Zanikne niektorý z doterajších predajných kanálov? Musíme si zvyknúť na nové spôsoby platby?

Nie, nie je to potrebné. Zachované zostávajú všetky doterajšie spôsoby platby – cestujúci aj naďalej budú mať k dispozícii čipové karty, SMS lístky alebo si lístok budú môcť zakúpiť v hotovosti u vodiča. Podobne ako doteraz, platba v hotovosti bude z finančného hľadiska pre cestujúceho najmenej výhodná.

V ponuke sa však objavia aj nové atraktívne spôsoby platby. Sme preto presvedčení, že mnoho cestujúcich zmení svoje doterajšie zvyky dobrovoľne.

Aké nové spôsoby platby bude nový dopravca ponúkať?

Okrem čipovej karty, ktorú cestujúcemu vydá dopravca, bude cestujúci môcť zaplatiť aj priamo platobnou kartou, ktorú mu vydala banka a ktorou sa bežne platí v iných službách. Pre rozlíšenie týchto kariet sa bude používať termín dopravná karta (karta vydaná dopravcom) a banková karta (karta, ktorú občanovi vydala banka). Bankovou kartou bude možné uhrádzať všetky druhy cestovného, ktoré je možné zakúpiť priamo vo vozidle. Okrem toho si cestujúci bude môcť svoju bankovú kartu priradiť k svojmu účtu na eshope a preukazovať sa ňou v prípade kontroly ako dokladom o zakúpení predplatného cestovného lístka.

Ďalším médiom, ktorým bude možné zakupovať cestovné lístky, bude mobilná aplikácia, ktorú si do svojho smartfónu bezplatne stiahnuť každý cestujúci. V „appke“ bude možné zakúpiť si krátkodobé lístky na hodinu, jeden deň, tri dni alebo týždeň, prípadne sa môže stať nosičom Vašej virtuálnej karty, na ktorú si môžete v eshope zakupovať predplatné lístky na mesiac, štvrťrok, polrok či rok, a v prípade kontroly sa aj priamo v mobile preukázať vlastníctvom lístka revízorovi.

Klasickú dopravnú kartu tak väčšina cestujúcich vôbec nebude potrebovať.

Ja však predsa len dopravnú kartu chcem. Budem môcť využívať existujúcu kartu spoločnosti Arriva?

Žiaľ, toto nebude možné. Čipovú kartu spoločnosti Arriva bude možné od začiatku roka 2022 používať už len na linkách tejto spoločnosti (napríklad na regionálnych linkách). Na linkách MHD budú platiť len dopravné karty, ktoré vydá spoločnosť Transdev.

Bude možné ako nosič cestovného naďalej využívať školské preukazy ISIC?

Je nám ľúto, ale toto prepojenie momentálne po technickej stránke nemáme pripravené. Zaujímame sa ale o možnosti zavedenia tejto možnosti v budúcnosti. Mladým ľuďom od 16 rokov, ktorí dnes majú kredit alebo predplatný lístok uložený na ISIC karte odporúčame si vytvoriť účet na našom eshope, na ktorom si bezplatne založia virtuálnu kartu, ku ktorej budú pristupovať pomocou mobilnej aplikácie. Eshop v spojení s mobilnou aplikáciou plne nahrádza všetky funkcionality dopravných kariet.

Čo sa stane s kreditom alebo predplatným lístkom, ktorý mám na starej karte?

Kredit, z ktorého uhrádzate jednorazové cestovné, bude možné od roku 2022 použiť len na linkách Arriva. Pokiaľ tieto linky nevyužívate, odporúčame kredit na tejto karte spotrebovať do konca roka. Pokiaľ ho dovtedy neminiete, spoločnosť Arriva vám ho na požiadanie vráti. Kredit na karte zostáva až do skončenia jej platnosti, preto nie je nutné o vrátenie zostatku žiadať bezprostredne po Novom roku a zbytočne tak tvoriť v zákazníckych centrách dopravcu rady.

Pokiaľ máte na starej karte nahratý predplatný lístok (mesačný, štvrťročný, polročný), na základe dohody medzi dopravcami, bude tento akceptovaný na starej karte aj u nového dopravcu až do riadneho konca platnosti lístka. Čítačky v autobusoch nového dopravcu však tieto karty nebudú vedieť prečítať – preto tieto „dobiehajúce“ predplatné lístky v novom roku už netreba pri nástupe do vozidla prikladať k čítačke. Stačí ich predložiť revízorovi v prípade kontroly – ten bude mať technické vybavenie na ich prečítanie.

Arriva bude predplatné lístky vydávať až do konca roka 2021. Lístky zakúpené po 1. januári 2022 už nebudú môcť byť vydané na starú kartu. Zakúpiť si ich budete môcť cez eshop a pri kontrole sa preukázať bankovou kartou alebo aplikáciou v mobile. Ak patríte k tým, ktorí chcú aj naďalej využívať klasickú dopravnú kartu, bude potrebné si do skončenia platnosti lístka na starej karte, vybaviť kartu novú u dopravcu Transdev. Aby sa zbytočne nevytvárali rady, odporúčame Vám novú kartu vybavovať až krátko pred skončením starého lístka. Nie je nutné si novú kartu vybavovať hneď, pokiaľ Váš polročný lístok na starej karte bude platiť napríklad až do mája.

Ako a kde si môžem vybaviť dopravnú (čipovú) kartu u nového dopravcu Transdev?

Predaj dopravných kariet Transdev bude zahájený 2. novembra 2021, a to dvomi spôsobmi:

 1. samoobslužným spôsobom prostredníctvom nového eshopu na adrese www.eshopnitra.transdev.sk. V niekoľkých jednoduchých krokoch sami vyplníte potrebné údaje, nahráte potrebné dokumenty a vykonáte online platbu. Kartu si po 30 dňoch môžete vyzdvihnúť na pobočke spoločnosti Transdev v budove Mestskej tržnice (zo strany Štúrovej ul.) alebo Vám ju za poplatok zašleme poštou priamo na Vami zvolenú adresu.
 2. klasicky osobne v pobočke spoločnosti Transdev v budove Mestskej tržnice (zo strany Štúrovej ul.). Potrebné doklady predložíte na pobočke a priložíte žiadosť o vydanie čipovej karty, ktorú si môžete vopred stiahnuť a vyplniť doma alebo si ju vyzdvihnete a vyplníte až na mieste. Kartu vystavíme do 30 dní a vyzdvihnúť si ju môžete osobne na pobočke alebo Vám ju za poplatok zašleme poštou priamo na Vami zvolenú adresu.

Nová čipová karta bude stáť 3 eurá. Ak sa cestujúci pri podávaní žiadosti preukáže starou kartou, ktorú mu vydal predchádzajúci dopravca, novú kartu dostane bezplatne.

Pre vystavenie karty bude potrebné predložiť (v prípade online objednávky cez eshop nahrať ako prílohu):

 • preukaz totožnosti
 • vyplnenú žiadosť o vydanie dopravnej karty
 • aktuálnu fotografiu žiadateľa – pokiaľ ju nemáte, na pobočke Vás odfotia bezplatne
 • doklad na preukázanie zľavy, pokiaľ si nejakú uplatňujete (zoznam potrebných dokladov si môžete pozrieť tu)

V hektickom období, kedy bude chcieť novú dopravnú kartu veľmi veľa cestujúcich naraz, nám veľmi záleží na tom, aby cestujúci nemuseli stáť v dlhých radoch. Preto sme sa rozhodli, že do konca roka 2021 nebudeme dopravné karty vydávať na počkanie. Proces vybavovania cestujúcich chceme maximálne zrýchliť. Na pobočke preto len prevezmeme Vašu žiadosť o novú kartu, v prípade potreby Vás odfotíme, a kartu vyhotovíme do 30 dní. Budete si môcť vybrať, či sa po novú kartu zastavíte na našej pobočke osobne alebo Vám ju za poštovné 1,80 € pošleme priamo domov na Vašu adresu.

Nová dopravná karta, ktorú tým alebo oným spôsobom dostanete, bude prázdna (bez nabitia). Kredit alebo požadovaný predplatný lístok si následne budete môcť zakúpiť priamo na pobočke, vo vybraných trafikách spoločnosti Royal Press, alebo na internetovom obchode (eshope), ku ktorému sa pripojíte priamo cez internetový prehliadač alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Kedy začne nový dopravca dobíjať kredit a predávať predplatné lístky?

Predplatné lístky sa budú dať kúpiť najskôr 30 dní pred požadovaným začiatkom platnosti. Ich predaj začne 2. decembra 2021 a zakúpiť ich bude možné najskôr s platnosťou od 1. januára 2022. Predplatné lístky, ktorých platnosť má začať v tomto roku, predáva pôvodný dopravca na pôvodné čipové karty.

V priebehu decembra bude postupne spustený predaj cestovných lístkov a dobíjanie kreditu na pobočke Transdev, v eshope a mobilnej aplikácii. Po Novom roku sa pridá možnosť dobíjania kariet aj vo vybraných trafikách spoločnosti Royal Press.

Ako bude fungovať eshop?

Eshop, teda internetový obchod, bude fungovať v online prostredí na adrese www.eshopnitra.transdev.sk. S jeho pomocou budete môcť samoobslužne vybaviť všetky náležitosti spojené s nákupom lístkov bez toho, aby ste museli navštíviť pobočku dopravcu. V eshope si môžete požiadať o vydanie novej dopravnej karty, uplatniť si zľavu na cestovnom, sledovať platnosť svojich cestovných lístkov a zakupovať nové, či dobíjať kredit pre neskorší nákup lístkov na jednu cestu. Pre využívanie eshopu bude potrebné založenie účtu, ku ktorému budete môcť následne pristupovať po zadaní Vášho emailu a hesla.

Niektoré služby vyžadujú určitý technický proces (výroba novej karty) alebo schválenie príslušným pracovníkom (overenie zľavy) a preto nebudú môcť byť riešené na počkanie. Dobíjanie kreditu a predaj lístkov však bude prebiehať prakticky okamžite, resp. do jednej hodiny. Platiť bude možné bezhotovostne prostredníctvom štandardnej platobnej brány.

Ak si budete zakupovať svoje predplatné lístky v eshope, bude potrebné si zvoliť, akým spôsobom sa v prípade kontroly preukážete v autobuse:

 1. virtuálnou kartou v mobilnej aplikácii – stiahnite si našu appku bezplatne do svojho smartfónu a spárujte ju so svojím účtom v eshope. Vaše predplatné lístky (alebo kredit na krátkodobé lístky) sa budú zapisovať na tzv. virtuálnu kartu, ktorá bude uložená vo Vašej appke. V prípade kontroly cestovných lístkov sa revízorovi preukážete dokladom priamo v aplikácii Vášho mobilu.
 2. bankovou kartou – spárujte si svoju bankovú kartu s Vaším internetovým účtom a odteraz ju v prípade kontroly využívajte ako doklad o tom, že vlastníte predplatný lístok. Priradenie karty k Vášmu účtu prebieha formou tokenizácie – v prípade kontroly sa len zisťuje, či držiteľ tejto karty vlastní alebo nevlastní predplatný lístok. Revízorská čítačka sa dostáva len k nevratne zašifrovanému kódu, neprebieha žiadne načítavanie Vašej bankovej karty, nepristupuje sa k Vášmu účtu ani k číslu Vašej karty.
 3. klasickou dopravnou kartou – objednajte si cez eshop dopravnú kartu alebo si k svojmu účtu zaregistrujte dopravnú kartu, ktorú ste si kúpili osobne na pobočke. Predplatný lístok, ktorý si zakúpite z pohodlia Vášho domova, sa zapíše na kartu po tom, čo kartu v ľubovoľnom vozidle priložíte k ľubovoľnej čítačke. Tu však pozor – najskôr po uplynutí hodiny od zrealizovania transakcie.

Upozornenie: Cestujúci bude mať možnosť v jednom čase využívať len jeden nosič cestovného. Pokiaľ sa rozhodne využívať iný nosič, previazanie na pôvodný nosič sa zruší. Ak sa napr. preukazujete dopravnou kartou a rozhodnete sa pre preukazovanie bankovou kartou, Vaša dopravná karta bude zrušená. Ak sa preukazujete bankovou kartou a rozhodnete sa prejsť na virtuálnu kartu vo Vašom mobile, previazanie účtu na Vašu bankovú kartu bude zrušené.

Ako bude fungovať mobilná aplikácia?

Mobilnú aplikáciu si bezplatne stiahnete do svojho smartfónu. Aj bez registrácie ju budete môcť využívať na prehliadanie cestovných poriadkov, vyhľadávanie spojení a najbližších odchodov a budete mať prehľad o prípadných meškaniach spojov, ktoré Vás zaujímajú.

Po jednoduchej registrácii (zadaní emailu a vytvorení hesla) si budete môcť prostredníctvom aplikácie 70-minútové, 24-hodinové, 72-hodinové a 168-hodinové. Platbu môžete vykonať pomocou platobnej brány na základe Vašej bankovej karty, ktorej údaje môžete zakaždým nanovo zadať alebo si ich môžete dať uložiť pre zjednodušenie opakovaného nákupu.

Pokiaľ mobilnú aplikáciu využijete ako nosič Vašej virtuálnej karty, môžete prostredníctvom nej pristupovať do eshopu a možnosti jej využitia budú ešte väčšie. Získate prístup k správe a nákupu Vašich predplatných lístkov a budete si môcť aj nabíjať kredit, z ktorého si následne zakúpite krátkodobé lístky bez nutnosti zadávania údajov bankovej karty.

Krátkodobé lístky bude potrebné aktivovať ešte pred nástupom do vozidla, ich platnosť začne až po cca 2 minútach. Je to podobná logika, akú poznáte z doterajších SMS lístkov. S lístkom v aplikácii, ktorého platnosť po aktivácii ešte nezačala, nenastupujte do vozidla, nie je totiž platný! Lístok si preto aktivujte v dostatočnom časovom predstihu pred príchodom Vášho spoja. Z tohto dôvodu je platnosť hodinových lístkov zakúpených v aplikácii až 70-minútová (o 10 minút dlhšia ako obdobné lístky zakúpené u vodiča autobusu alebo z karty).

Či využijete krátkodobý alebo predplatný lístok, v prípade kontroly sa revízorovi preukážete priamo príslušnou obrazovkou v aplikácii, ktorá obsahuje 2D kód, ktorý si revízor načíta pomocou svojej čítačky.

Ako bude fungovať platba dopravnou kartou?

Základný postup bude veľmi podobný ako doteraz. Ak si chcete zakúpiť hodinový lístok, po nástupe do vozidla dopravnú kartu ihneď priložíte k niektorej z čítačiek umiestnených pri dverách. Prosíme, venujte pozornosť informáciám na displeji a neodťahujte kartu od čítačky, dokým zvukovo a obrazom na displeji nie je potvrdené úspešné ukončenie operácie. Nové karty, ktoré vydáva spoločnosť Transdev, sú novšieho a vyššie zabezpečeného štandardu ako doteraz používané karty. Preto ich načítanie trvá o niečo dlhšie, ako ste boli zvyknutí.

Od 1. januára 2022 platí nová tarifa, ktorá platnosť lístkov zakupovaných dopravnou kartou upravila. Po novom sa ich platnosť počíta podobne ako to poznáte z papierových alebo SMS lístkov. Lístok teda platí na časové obdobie (štandardne 60 minút) – v rámci tohto limitu musíte Vašu cestu ukončiť, môžete však vykonať ľubovoľný počet prestupov (nielen jeden ako doteraz). Novinkou je, že pri prestupe do iného vozidla v rámci časovej platnosti lístka, už nemusíte kartu znova prikladať. Jednoducho nastúpite a to je všetko. Samozrejme, ak máte pochybnosti o zostávajúcom čase platnosti lístka, kartu môžete kedykoľvek priložiť a presvedčiť sa, ako dlho Váš lístok ešte bude platiť. Pokiaľ je dĺžka zostávajúceho času pre Vašu cestu nedostatočná, môžete si ihneď pomocou príslušného tlačidla predĺžiť Váš lístok o ďalších 60 minút, ktoré sa pripočítajú k platnosti existujúceho lístka.

Novinkou je, že z Vašej dopravnej karty môžete zakúpiť lístok nielen sebe ale aj svojim spolucestujúcim. Pri prvom nástupe do vozidla najprv kartu priložte – vtedy prebehne automaticky nákup lístka pre Vás, podľa tarify, aká Vám bola na karte nastavená (občan bez zľavy, študent, dôchodca…). Po tom, čo zakúpite lístok sebe, môžete výberom z ponuky na dotykovom displeji čítačky vybrať aj iný lístok, v inej tarife. V ponuke sú aj iné ako 60-minútové lístky – pre seba alebo spolucestujúcich môžete zakúpiť aj 24-hodinový, 72-hodinový alebo 168-hodinový lístok. Tu však pozor – dokladom o zaplatení je Vaša dopravná karta. Nekupujte spolucestujúcim zo svojej karty lístok (najmä tie s dlhšou platnosťou), ak nebudete po celý čas platnosti cestovať spolu.

Ak máte na karte predplatný lístok (mesačný, štvrťročný, polročný, ročný), po novom kartu vo vozidle už k čítačke vôbec nemusíte prikladať. Kartu stačí predložiť v prípade kontroly cestovných lístkov. Samozrejme, ak chcete, vždy môžete svoju kartu k čítačke priložiť a skontrolovať si, dokedy Váš lístok platí. Jedna výnimka – kartu musíte priložiť pri prvom nastúpení do vozidla po tom, čo ste si predplatný lístok zakúpili cez internet. Je to preto, aby sa cestovný lístok mohol zapísať na kartu, ktorú v prípade kontroly predložíte revízorovi.

Ako bude fungovať platba bankovou kartou?

Platba bankovou kartou bude prebiehať veľmi podobne ako platba bežnou dopravnou kartou. Pred prvým použitím Vašej bankovej karty nie je potrebné sa nikde registrovať či niečo aktivovať. Jednoducho nastúpite do vozidla a svoju kartu priložíte k najbližšej čítačke kariet, rovnako ako sa prikladá dopravná karta. V prípade bankovej karty sa na úhradu nepoužije dobitý kredit, ale prostriedky z Vášho bankového účtu, pričom zúčtovaná nebude každá jazda zvlášť, ale zúčtovanie prebehne len raz za 24 hodín, kedy sa zúčtujú všetky v ten deň vykonané jazdy.

Ak kartu priložíte k čítačke bez výberu akéhokoľvek lístka, automaticky dôjde k zakúpeniu nezľavneného (celého) 60-minútového lístka. Ak požadujete zľavnený 60-minútový lístok alebo si chcete zakúpiť iný typ lístka (24-hodinový, 72-hodinový, 168-hodinový), vyberte si najprv požadovaný lístok z ponuky na displeji čítačky a kartu priložte k čítačke až potom. Prosíme, nezabudnite, že ak si vyberiete zľavnený lístok, tento je platný len ak v prípade kontroly predložíte príslušný preukaz na zľavu. Zľavnený lístok bez príslušného dokladu na zľavu nebude uznaný.

Podobne ako pri dopravnej karte, aj z bankovej karty môžete po tom, čo ste lístok zakúpili sebe, zakúpiť aj ďalšie lístky pre spolucestujúcich. Nezabudnite však, že v prípade kontroly jediným dokladom o nákupe lístka je Vaša banková karta, preto cestovné lístky pre spolucestujúcich (zvlášť tie na dlhší čas platnosti) zakupujte len vtedy, ak Vaši spolucestujúci budú cestovať po celý čas spoločne s Vami.

Vďaka tomu, že zúčtovanie platby realizovanej bankovou kartou prebieha len raz za 24 hodín (obyčajne v noci), je pri platbe bankovou kartou implementovaná funkcia „zastropovania“ maximálneho denného cestovného na úrovni 24-hodinového cestovného lístka v cene 2,40 €. To znamená, že ak po celý deň prikladáte k čítačke svoju kartu bez toho, aby ste vyberali konkrétny typ lístka, systém Vám sám vyberie najvýhodnejší lístok. Ak precestujete menej ako 2,40 €, zaplatíte skutočnú cenu cestovného, ak urobíte jázd viac, Vaše celodenné cestovné sa aj bez Vášho zásahu „zasekne“ na výške 2,40 €, ako keby ste si boli zakúpili 24-hodinový lístok. Upozorňujeme, že táto funkcia neplatí pre lístky, ktoré sú aktívne cielene vyberané z ponuky lístkov na obrazovke.

Ako bude fungovať predaj lístkov u vodiča?

Predaj lístkov u vodiča bude fungovať tak ako predtým. Vodiči budú prijímať hotovosť a predávať budú 60-minútové, 24-hodinové, 72-hodinové a 168-hodinové lístky. Cena 60-minútových lístkov predávaných u vodiča bude aj naďalej cenovo znevýhodnená oproti predaju obdobných lístkov iným spôsobom. Ak chcete ušetriť, odporúčame využiť iné spôsoby platby.

Zaujímavou novinkou pre nitrianskych cestujúcich bude to, že vodiči nebudú lístky vytláčať z pokladne umiestnenej v kabínke vodiča, ale zakúpené cestovné lístky Vám budú vytlačené do priestoru cestujúcich, kde si ich (nastrihnuté) sami odtrhnete.

Ako bude fungovať predaj lístkov cez SMS?

Predaj cestovných lístkov cez SMS neprechádza žiadnou zmenou. V predaji bude naďalej 70-minútový lístok, ktorý cestujúci získa zaslaním správy ľubovoľného obsahu na číslo 1177. Cestovný lístok bude, tak ako doteraz, doručený do 2 minút a po jeho doručení bude cestujúci oprávnený začať cestu (nastúpiť do autobusu).

Zmení sa ponuka cestovných lístkov?

Mestské zastupiteľstvo v Nitre schválilo s účinnosťou od 1. januára 2022 nový cenník cestovných lístkov. Nedochádza k zmene cenovej úrovne, doplnila sa či mierne zmenila ponuka jednotlivých druhov lístkov:

 • nový 72-hodinový lístok bude stáť 4,90 € a bude sa predávať u vodiča, cez aplikáciu, alebo dopravnou či bankovou kartou. Lístok bude výhodný pre tých cestujúcich, ktorí sa v Nitre zdržia 2-3 dni (napr. víkendový pobyt) a existujúci 24-hodinový lístok dostatočne nepokrýval ich prepravné potreby a týždenný lístok nedokázali naplno využiť.
 • nový 168-hodinový lístok nahrádza doterajší týždenný lístok. Cena cestovného lístka je nezmenených 8,40 €. Po novom sa však platnosť lístka nepočíta na celé dni ale s presnosťou na hodiny (168 hodín = 7 dní). To znamená, že 168-hodinový cestovný lístok, ktorý si zakúpite napr. v nedeľu večer, bude platiť do rovnakej hodiny nasledujúcej nedele a nie iba do sobotnej polnoci ako doteraz.
 • nový ročný lístok dopĺňa paletu predplatných lístkov. Nový lístok bude platný 12 mesiacov od požadovaného dátumu a bude sa predávať za 165 € (základné cestovné), resp. 99 € (zľavnené cestovné). Zavedením ročného lístka sa reaguje na podnety cestujúcich, ktorí mali záujem si predplácať dlhšie obdobie ako doteraz. Nakoľko naďalej platí princíp, že s rastúcou dĺžkou predplateného obdobia klesá jednotková cena, ročný lístok s priemernou cenou 0,45 € na deň sa stáva cenovo najvýhodnejším tarifným produktom nitrianskej MHD. Pre cestujúcich, ktorí ostávajú verní predplácaniu kratších období, sú naďalej k dispozícii mesačné, štvrťročné a polročné lístky v nezmenenej cene.
 • špeciálne lístky za mimoriadne zvýhodnené ceny pre cestujúcich, ktorí spĺňajú podmienku trvalého pobytu v Nitre alebo obci zapojenej do systému MHD sa menia z polročných na ročné pri zachovaní jednotkovej ceny:
  • polročný lístok pre držiteľov Bronzovej alebo Striebornej Jánskeho plakety za 12 € sa mení na ročný lístok za 24 €
  • polročný lístok pre držiteľov Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety alebo Kňazovického medaily za 6 € sa mení na ročný lístok za 12 €
  • polročný lístok pre držiteľov preukazu ŤZP alebo ŤZP-S za 1 € sa mení na ročný lístok za 2 €
  • polročný lístok pre občanov nad 70 rokov veku za 1 € sa mení na ročný lístok za 2 €

Cieľom týchto zmien je pri nezmenenej výške cestovného umožniť týmto cestujúcim zakupovať si cestovný lístok menej často.

Zmení sa okruh osôb, ktoré majú nárok na zľavu?

Systém doterajších zliav zostáva zachovaný. Dochádza len k drobným úpravám definícií osôb, ktoré majú nárok na zľavnené cestovné. Niektoré zmeny súvisia s legislatívnymi zmenami, ďalšie sú zavedené s cieľom uľahčiť niektorým oprávneným osobám nárok na zľavu:

 • bezplatná preprava detí predškolského veku sa bude po novom poskytovať do dovŕšenia 6. roku veku. Dieťa od 6 rokov veku bude potrebovať zľavnený cestovný lístok. Doteraz bola táto povinnosť daná nástupom dieťaťa do povinnej školskej dochádzky. Zmenou formulácie sa zjednocujú podmienky s inými dopravami v rámci SR.
 • nárok na cestovné so zľavou 40% si po novom bude môcť uplatniť každý senior od dovŕšenia 63 rokov veku. Na preukázanie nároku postačí preukaz totožnosti. Doteraz táto možnosť platila pre seniorov až od 65. roku veku. Cestujúci vo veku 60 – 62 rokov, ktorí poberajú starobný, výsluhový alebo invalidný (nad 70%) dôchodok, môžu využívať zľavnené cestovné tak ako doteraz – v ich prípade sa však nárok na zľavu preverí preukážkou, ktorú dopravca vystaví na základe potvrdenia o poberaní dôchodku.
 • zavádza sa nová tarifná kategória mladiství do dovŕšenia 18 rokov veku. Mladí ľudia, ktorí ešte nedovŕšili 18. rok života, si budú môcť zľavnené lístky zakúpiť jednoduchšie – na preukázanie nároku na zľavu postačí preukaz totožnosti, z ktorého sa v prípade kontroly určí ich vek. Pokiaľ cestujú len na linkách MHD Nitra, nemusia si pre potreby zľavneného cestovného vybavovať preukážku po predložení potvrdenia o návšteve školy. Táto zľava však neplatí na prímestských linkách, či vo väčšine iných regiónov Slovenska. Preto aj naďalej zostáva možnosť predložiť potvrdenie o návšteve školy dobrovoľne, na základe ktorého dopravca vystaví preukaz, ktorý uznajú aj iní dopravcovia.

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktuje nás na nitra@transdev.com a radi Vám odpovieme.