Meškanie spojov MHD

Vážení cestujúci,

následkom živelnej pohromy zo dňa 26. 6. 2024 je poškodená vozovka na križovatke ulíc Štefánikova a Štúrova. Jazda v niektorých jazdných pruhoch je vylúčená a priestor križovatky tak vytvára úzke hrdlo, pred ktorým sa hromadia vozidlá v kolónach. Navyše aktuálne nie je možné ani ľavé odbočenie zo Štúrovej na Štefánikovu ulicu, a tak vybrané linky musia jazdiť odklonom. Situácia sa nepriaznivo podpisuje na meškaní spojov MHD.

Situácia je nová, neplánovaná, jej trvanie vopred nie je známe a môže sa meniť. Doterajšie skúsenosti sú také, že aj v čase mimo špičky (teda v časoch s nižšou intenzitou premávky) dochádza na linkách bežne k meškaniam okolo 10 minút. V čase zvýšenej premávky v čase špičky, najmä v popoludňajších hodinách, sa miera meškania zvyšuje bežne na 20 minút a v extrémnych prípadoch spoje meškajú až do 30 minút.

Meškania sú spôsobené výlučne zníženou priepustnosťou cestnej siete v centre mesta. Z pozície dopravcu nemáme možnosť týmto meškaniam predísť alebo ich znížiť. Môžeme len držať palce kolegom z ostatných inštitúcií, aby sa im havarijný stav komunikácie podarilo odstrániť čo najskôr.

Cestujúcim preto odporúčame, aby si na cestu, zvlášť ak je dôležité byť v cieli o určitej hodine včas, vyhradili viac času ako obvykle. Štandardné spojenia, ktoré fungujú dlhodobo, v týchto dňoch žiaľ nemusia fungovať.

Ďakujeme za pochopenie.