Mimoriadny spoj linky 4 do Dražoviec 3. 7. 2023

Vážení cestujúci,

na základe objednávky Mesta Nitra vypravíme v pondelok 3. júla 2023 pre účastníkov Cyrilo-metodského putovania mimoriadny spoj na linke 4 s odchodom o 8:45 zo zastávky Kmeťova a ďalej po trase Golianova (8:48) – Dolnočermánska (8:54) – Rázcestie Železničná stanica (9:00) – CENTRUM, Mlyny (9:04) – Nábrežie mládeže (9:09) – Dražovce (9:23).

Spoj bude obsluhovať všetky zastávky po trase. Cez Priemyselný park nebude zachádzať. Na spoji budú platiť štandardné tarifné podmienky MHD Nitra.

Ostatné spoje na linke 4 budú premávať bez zmeny.

Veríme, že pridaný spoj prispeje k dobrému priebehu tejto zaujímavej akcie.