Obnovenie zastávky Mestská hala od 9. 5. 2024

Vážení cestujúci,

vo štvrtok 9. mája 2024 od 11. hodiny sme obnovili zastavovanie autobusov v zastávke Mestská hala na nástupišti D (smer Nedbalova) v štandardnej polohe. Dočasná zastávka zriadená o 50 metrov ďalej v smere jazdy bola týmto zrušená.

Počas výluky zastávky Stredisko mestských služieb vykonalo opravu zastávkového pruhu.