Predlžovanie študentských zliav na školský rok 2022/23

Vážení cestujúci,

platnosť študentských zliav na dopravných kartách MHD Nitra je obmedzená na jeden školský rok. Platnosť študentskej zľavy z predchádzajúceho školského roka sa skončí 30. 9. 2022. Pre využívanie študentskej zľavy v novom školskom roku je potrebné túto zľavu predĺžiť. Prinášame krátky prehľad, ako na to.

ŠTUDENTI VO VEKU 16 ROKOV A MENEJ

Na linkách MHD Nitra majú nárok na zľavnené cestovné automaticky všetci cestujúci, ktorí sú mladší ako 18 rokov (tarifa „Dieťa / Mladistvý“). Pokiaľ ste si pri vybavovaní karty explicitne nežiadali nastaviť študentské cestovné, zľava na Vašej karte je nastavená až do dňa, ktorý predchádza 18. narodeninám (dátum je možné skontrolovať vizuálne na dopravnej karte vpravo dolu („Platnosť do“). Zľavu preto nie je potrebné predlžovať.

ŠTUDENTI VO VEKU 17 ROKOV

Na linkách MHD Nitra majú nárok na zľavnené cestovné automaticky všetci cestujúci, ktorí sú mladší ako 18 rokov (tarifa „Dieťa / Mladistvý“). Pokiaľ ste si pri vybavovaní karty explicitne nežiadali nastaviť študentské cestovné, zľava na Vašej karte je nastavená až do dňa, ktorý predchádza 18. narodeninám (dátum je možné skontrolovať vizuálne na dopravnej karte vpravo dolu „Platnosť do“). Zľavu bude potrebné predĺžiť kedykoľvek v priebehu roka pred dovŕšením 18 rokov veku. Pre spôsob predĺženia zľavy pozrite odsek nižšie.

ŠTUDENTI VO VEKU 18 – 25 ROKOV

Platnosť študentskej zľavy je potrebné do termínu 30. 9. 2022 predĺžiť. Postup je nasledovný:

Ak vlastníte dopravnú kartu (vo fyzickej podobe)

Navštívte naše zákaznícke centrum Transdev v Nitre v budove Mestskej tržnice (vstup zo strany Štúrovej ulice) a predložte svoj doklad totožnosti a potvrdenie o návšteve školy (školou potvrdené papierové potvrdenie alebo ISIC so známkou 9/23). Študentská zľava bude predĺžená na počkanie. Za predĺženie zľavy sa platí 1 euro.

Ak vlastníte virtuálnu kartu (spárovanú s mobilnou aplikáciou)

Navštívte náš eshop a prihláste sa do svojho účtu. Požiadajte o novú virtuálnu kartu, nanovo nahrajte svoju fotografiu a potvrdenie o návšteve školy (odfoťte alebo naskenujte školou potvrdené papierové potvrdenie alebo ISIC so známkou 9/23). Novú virtuálnu kartu schválime do 1-2 dní. Na novej karte už bude platnosť študentskej zľavy predĺžená. Novú virtuálnu kartu bude potrebné na výzvu spárovať s mobilnou aplikáciou. Prípadný kredit alebo lístok, ktoré boli na pôvodnej virtuálnej karte, sa automaticky presunú na novú virtuálnu kartu. Zákaznícke centrum Transdev nie je potrebné osobne navštíviť. Vydanie novej virtuálnej karty je bezplatné.

AK EŠTE NEMÁTE KARTU…

O dopravnú kartu (vo fyzickej podobe) môžete požiadať:

  • osobne v zákazníckom centre Transdev v Nitre v budove Mestskej tržnice (vstup zo strany Štúrovej ulice). Predložte doklad totožnosti a potvrdenie o návšteve školy (školou potvrdené papierové potvrdenie alebo ISIC so známkou 9/23). Fotografiu nie je potrebné nosiť, odfotia Vás na mieste. Nová karta bude vydaná na počkanie a stojí 6 eur.
  • prostredníctvom eshopu na adrese eshopnitra.transdev.sk, kde si zaregistrujete účet (email, heslo), požiadate o dopravnú kartu, vypíšete online formulár (vyplníte údaje, nahráte fotografiu a potrebné potvrdenia) a zaplatíte cez platobnú bránu. Nová kartu si môžete o dva týždne vyzdvihnúť v zákazníckom centre alebo Vám bude za 2 eurá doručená domov poštou. Cena karty v prípade online objednávky je 4 eurá.

O virtuálnu kartu (ktorú si následne spárujete s mobilnou aplikáciou BUS Nitra) môžete požiadať:

  • prostredníctvom eshopu na adrese eshopnitra.transdev.sk, kde si zaregistrujete účet (email, heslo), požiadate o virtuálnu kartu, vypíšete online formulár (vyplníte údaje, nahráte fotografiu a potrebné potvrdenia) a zaplatíte cez platobnú bránu. Novú kartu Vám schválime do 1-2 dní a jej vydanie je bezplatné. Novú virtuálnu kartu je potrebné spárovať s mobilnou aplikáciou BUS Nitra vo Vašom mobilnom telefóne (aplikácia upozorní na novú virtuálnu kartu pomocou ikony zvončeka, na ktorý treba kliknúť). Podstatné je, aby ste sa do mobilnej aplikácie zaregistrovali pod rovnakým emailom, aký ste použili pre registráciu v eshope.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nie je možné mať súčasne viac kariet (vrátene kombinácie druhov). Po vydaní novej karty pôvodná karta automaticky zaniká a prípadný kredit či lístky sa presúvajú na novovydanú kartu. Ak vlastníte dopravnú kartu a požiadate o virtuálnu kartu, momentom schválenia novej virtuálnej karty sa pôvodná dopravná karta natrvalo zablokuje. Obdobne, ak vlastníte virtuálnu kartu a zakúpite si dopravnú kartu, momentom aktivácie novej dopravnej karty sa pôvodná virtuálna karta zruší.

Preukazy ISIC (s prolongačnou známkou 9/23) sú akceptované ako doklad o štúdiu pri vybavovaní dopravnej či virtuálnej karty alebo pri zakupovaní zľavneného lístka v autobuse v hotovosti u vodiča alebo pomocou bankovej karty. Samotnú kartu ISIC však nemožno nabíjať kreditom alebo doň ukladať predplatný lístok.