Výluka Hanulova 22. – 23. 10. 2022

Vážení cestujúci,

počas víkendu 22. – 23. októbra 2022 bude neprejazdná Hanulova ulica.

Trasa linky 10 bude dočasne vedená obchádzkou ulicami …Hattalova – Bottova – Golianova – Železničiarska… Z dôvodu obchádzky vynechá zastávku Hanulova. Cestujúcim odporúčame využiť nasledujúcu, len 140 metrov vzdialenú, zastávku Železničiarska. Ostatné zastávky linky budú obsluhované bez zmeny.

Ďakujeme za pochopenie.