Zmena cestovného poriadku od 3. 3. 2024

Vážení cestujúci,

od nedele 3. marca 2024 vstúpi do platnosti zmena cestovného poriadku.

Linka 8

Posun spoja:

  • v pracovných dňoch z 5:44 na 5:47 z Lužianok, Vinárskej na Gorazdovu

Linka 23

Posun spoja:

  • v pracovných dňoch a nedeľu z 21:25 na 21:20 zo Železničnej stanice do Strategického parku

Linka 27

Posun a zmena trasy spoja:

  • v pracovných dňoch zo 6:07 na 5:52 zo Železničnej stanice do Nitrianskych Hrnčiaroviec – v dňoch školského vyučovania tento spoj pokračuje až do Štitár (cez prázdniny končí v Nitrianskych Hrnčiarovciach)

Predĺženie spoja:

  • v dňoch školského vyučovania o 6:20 zo Štitár na Železničnú stanicu – počas prázdnin aj naďalej začína z Nitrianskych Hrnčiaroviec o 6:27

Ďalšie zmeny

Na linkách 6 a 22 dôjde vplyvom úpravy jazdných dôb k posunu odchodov z niektorých zastávok o 1 – 2 minúty.

Obnovuje sa sezónna premávka linky 35 z Klokočiny do Mestského parku ako aj rozšírená preprava bicyklov na označených spojoch liniek 9 a 35 (toto platí už od soboty 2. 3. 2024).