Zmeny v cestovných poriadkoch od 1. 4. 2022

Vážení cestujúci,

v pracovných dňoch sa zvýši počet spojov do Párovských Hájov a na Vašinovu ul.

NOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK LINKY 11 PLATNÝ PRE PRACOVNÝ DEŇ:

ODCHODY Z PALÁRIKOVEJ: 4:47BV, 5:30LV, 6:10V, 6:40LV, 7:00V, 7:40, 8:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:40, 18:40 a 20:40

ODCHODY Z PÁROVSKÝCH HÁJOV: 5:02, 6:05, 6:35, 7:05, 7:25, 8:05, 9:05, 11:05, 12:05, 13:05, 14:05, 14:32L, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 18:05, 19:05 a 21:05

Vysvetlivky poznámok: B – začína z Braneckého, L – zachádza k Liaharenskému podniku, V – vynecháva Prameň

V soboty, nedele a sviatky sa cestovný poriadok linky nemení.

ROZŠÍRENIE OBSLUHY ZASTÁVKY VAŠINOVA:

Nasledujúce spoje linky 6 budú po novom zachádzať cez zastávku Vašinova: v pracovných dňoch o 12:35, 13:35 a 14:25 z Edisonovej smer Gorazdova (zo zastávky CENTRUM, Mlyny majú tieto spoje odchod o 12:50, 13:50 a 14:40).

Zriaďuje sa nový spoj linky 13, ktorý bude premávať v pracovných dňoch o 18:28 zo zastávky CENTRUM, Mlyny cez Vašinovu na konečnú Vinohrady Chrenová.

Ďakujeme za pochopenie.