Bach in the Subways opäť v MHD Nitra

Milí cestujúci,

po vašich pozitívnych ohlasoch na minulý ročník celosvetovej akcie Bach in the Subways sme sa rozhodli v spolupráci s Nitrianským komorným orchestrom ZOE do tejto akcie zapojiť aj tento rok. Akcia Bach in the Subways vznikla v roku 2010 v newyorkskom metre ako oslava výročia narodenia Johanna Sebastiana Bacha. Neskôr sa z toho stala medzinárodná akcia, počas ktorej hrajú hudobníci skladby Johanna Sebastiana Bacha priamo vo vozidlách verejnej dopravy alebo na ich staniciach. MHD v Nitre sa do tejto akcie zapojí po druhýkrát.

Hudobníkov z Nitrianského komorného orchestra ZOE bude možné stretnúť v autobusoch MHD v Nitre v piatok 31. marca 2023 od 10. do 13. hodiny. Hudobníci sa plánujú medzi autobusmi presúvať, preto ich bude možné stretnúť na viacerých linkách MHD v Nitre.