Presun zastávky Bizetova 27. – 29. 3. 2023

Vážení cestujúci,

v súvislosti s výstavbou cyklotrasy dôjde v termíne od pondelka 27. marca 2023 do stredy 29. marca 2023 vrátane k dočasnému obmedzeniu:

Zastávka BIZETOVA SMER KMEŤOVA bude presunutá cca o 60 metrov ďalej v smere jazdy (za križovatku s Bizetovou ul.).

Situačná schéma:

Ďakujeme za pochopenie.