Vyjadrenie k oneskorenému zúčtovaniu cestovného uhradeného bankovými kartami

Vážení cestujúci,

v období od 5. júna 2024 sa nám postupne začali ozývať niektorí z vás, ktorí na svojich bankových účtoch zaregistrovali neobvykle vysoký počet platieb za cestovné lístky MHD Nitra uhradené bankovou kartou. Až následne nás o príčinách tejto situácie informoval náš partner – spoločnosť Global Payments, ktorá spracúva transakcie platobnými kartami a zaisťuje clearing a zúčtovanie.

Ako sme boli informovaní, v období od 11. apríla 2024 do 4. júna 2024 z dôvodu technickej chyby dochádzalo u niektorých typov kariet k problémom so zúčtovaním niektorých transakcií. Hoci cestujúcim v autobuse cestovný lístok vydaný bol, tieto transakcie v uvedenom období neboli zúčtované, a k zúčtovaniu došlo až po odstránení chyby dňa 4. júna 2024. Zvýšený počet platieb za cestovné lístky zo začiatku júna teda predstavuje oneskorené platby za cesty MHD vykonané v mesiacoch apríl a máj, ktoré dovtedy neboli zaplatené. Nejde teda o platby navyše. Vzniknutá situácia sa netýka len MHD Nitra, ale aj ďalších mikroplatieb v rôznych platobných systémoch v iných mestách na Slovensku a v zahraničí.

Platby cestovného v MHD Nitra sú vykonávané v režime offline. K zúčtovaniu cestovného dochádza najskôr v nasledujúci deň po použití bankovej karty v autobuse, v niektorých prípadoch môže byť transakcia spracovaná až po niekoľkých dňoch. Výhodou tohto režimu platby je zrýchlenie nákupu lístka v autobuse, ktorý nie je závislý od okamžitého internetového pripojenia, a zároveň umožňuje tzv. stropovanie maximálnej čiastky, ktorú možno jednému cestujúcemu účtovať za jeden kalendárny deň (v Nitre za podmienky používania automatického režimu bez výberu lístka nastavené na 3 eurá denne).

Každý cestujúci si predmet ktorejkoľvek platby bankovou kartou za cestovné lístky v MHD Nitra môže preveriť prostredníctvom online služby na adrese https://eshopnitra.transdev.sk/tickets. Do okienka je potrebné vpísať tzv. kód platby, ktorý sa vo výpise z účtu nachádza za názvom obchodníka (TD Tr.) napravo od hviezdičky. Pri zadávaní kódu treba rozlíšiť veľké a malé písmená ako aj písmeno O od čísla 0, prípadne veľké „I“ a malé „l“. Po zadaní kódu sa zobrazí informácia o účtovaných cestovných lístkoch, vrátane dátumu, čísla linky a zastávky, na ktorej boli zakúpené. V prípade záujmu je možné k týmto lístkom vytlačiť aj zjednodušený daňový doklad.

Oficiálne stanovisko spoločnosti Global Payments, s.r.o. si môžete prečítať tu.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.