Predlžovanie študentských zliav na školský rok 2023/2024

Vážení cestujúci,

zhrnuli sme pre vás základné informácie potrebné pre študentov, ktorí si chcú na linkách MHD Nitra uplatniť nárok na zľavnené cestovné.

Študenti mladší ako 18 rokov

Na linkách MHD Nitra cestujú všetci cestujúci, ktorí ešte nedovŕšili 18. rok veku, automaticky na zľavnené cestovné. Nie je teda potrebné navštevovať naše zákaznícke centrum a predkladať potvrdenie o štúdiu. Ak ste vlastníkom našej dopravnej karty, platnosť zľavy sme na nej nastavili až do dňa, ktorý predchádza dňu 18. narodenín. Dovtedy sa bude z kreditu na karte odpočítavať zľavnené cestovné, resp. bude možné na kartu zakupovať zľavnené predplatné lístky (platnosť lístka nesmie prekročiť deň 18. narodenín). Ak si zľavnené cestovné kupujete v mobilnej aplikácii alebo bankovou kartou, majte pri sebe preukaz totožnosti, ktorým preukážete nárok na zľavnené cestovné v prípade kontroly.

Študenti vo veku 18 – 25 rokov

Študentom, ktorí už mali 18 rokov, nárok na zľavu priznávame vždy na jeden rok, a to do 30. septembra (s výnimkou posledných ročníkov štúdia, kedy je to do 30. júna). Ak ste si ešte nepredĺžili zľavu na nový školský rok 2023/2024, urobte tak do konca septembra. V opačnom prípade po tomto termíne strácate nárok na zľavnené cestovné.

Ak používate dopravnú kartu (klasickú plastovú), je potrebné navštíviť zákaznícke centrum Transdev. Doneste si dopravnú kartu, svoj preukaz totožnosti a potvrdenie o návšteve školy: buď papierové, školou potvrdené (pečiatka, podpis) potvrdenie alebo preukaz ISIC s nalepenou prolongačnou známkou s textom 9/24 alebo elektronické potvrdenie o návšteve školy vygenerované v aplikácii EduPage. Platnosť zľavy bude predĺžená na počkanie. Za predĺženie zľavy sa platí manipulačný poplatok 1 euro (platba možná len v hotovosti). Ak ešte dopravnú kartu nemáte, je potrebné si ju zakúpiť.

Ak používate mobilnú aplikáciu s uloženou virtuálnou kartou, je potrebné na eshope vo svojom účte požiadať o novú virtuálnu kartu. Postupujte podľa formulára a ako prílohu priložte aj sken/foto papierového potvrdenia o návšteve školy (potvrdené pečiatkou a podpisom) alebo sken/foto preukazu ISIC s nalepenou prolongačnou známkou s textom 9/24. Schválenie novej virtuálnej karty so zľavou na nový školský rok je bezplatné a obvykle prebehne do 2-3 dní. Po schválení novej virtuálnej karty je potrebné túto spárovať s mobilnou aplikáciou. Kredit a lístky, ktoré boli na pôvodnej virtuálnej karte, sa automaticky prenesú na novú virtuálnu kartu. Pozor – nežiadajte o virtuálnu kartu, ak vlastníte a chcete naďalej používať klasickú dopravnú kartu! Jeden cestujúci môže mať len jeden nosič kreditu/predplatných lístkov. Ak máte dopravnú kartu a požiadate o novú virtuálnu kartu, schválením Vašej žiadosti sa dopravná karta trvalo zruší.

Ak používate mobilnú aplikáciu a platíte bankovou kartou cez platobnú bránu, nie je potrebné podnikať žiadne kroky. V prípade kontroly však spolu s cestovným lístkom musíte predložiť aj kartu ISIC s nalepenou prolongačnou známkou s textom 9/24 alebo našu dopravnú kartu, na ktorej je zapísaná študentská zľava. Bez uvedených dokladov zľavený lístok v aplikácii nie je platný.

Ak platíte v autobuse priamo platobnou kartou, nie je potrebné podnikať žiadne kroky. V prípade kontroly však spolu s cestovným lístkom musíte predložiť aj kartu ISIC s nalepenou prolongačnou známkou s textom 9/24 alebo našu dopravnú kartu, na ktorej je zapísaná študentská zľava. Bez uvedených dokladov zľavený lístok v aplikácii nie je platný.

Ako vybaviť dopravnú kartu

a. osobne na pobočke

Navštívte naše zákaznícke centrum. Ideálne by bolo, ak by ste už mali vopred vypísanú žiadosť o vydanie karty. Ak žiadosť vypísanú nebudete mať, vypíšeme ju na mieste (len to bude o čosi dlhšie trvať). Predložte preukaz totožnosti a potvrdenie o návšteve školy: buď papierové, školou potvrdené (pečiatka, podpis) potvrdenie alebo preukaz ISIC s nalepenou prolongačnou známkou s textom 9/24 alebo elektronické potvrdenie o návšteve školy vygenerované v aplikácii EduPage.

Priamo na mieste Vás odfotografujeme. Nie je preto možné, aby kartu za Vás vybavil niekto iný.

Karty vydávame na počkanie. Nová dopravná karta stojí 6 eur a tento poplatok je potrebné uhradiť v hotovosti. Hneď pri vydaní karty si môžete kartu aj nabiť: buď na ňu vložíte kredit (ľubovoľná suma od 5 eur), z ktorého si budete zakupovať jednotlivé lístky po 45 centov alebo si môžete zakúpiť predplatný lístok (mesačný, štvrťročný, polročný, ročný), s ktorým môžete za paušálnu cenu cestovať vo zvolenom období neobmedzene. Platiť za dobitie je možné v hotovosti alebo kartou. Ďalšie dobíjanie v budúcnosti môžete podľa potreby uskutočniť znova u nás, vo vybraných trafikách alebo cez eshop (nutná registrácia).

b. cez internet

Navštívte náš e-shop. Ak ešte nemáte konto, zaregistrujte sa (pomocou Vášho emailu a hesla, ktoré si zadáte). Podajte si žiadosť o dopravnú kartu, tlačidlo sa nachádza v pravej časti obrazovky. Ak vybavujete žiadosť o kartu pre svoje dieťa, ktoré ešte nemalo 16 rokov, kliknite vľavo na ikonku „Priradené karty – deti“ a až tam si vyberte tlačidlo pre žiadosť o dopravnú kartu pre dieťa mladšie ako 16 rokov.

Postupujte podľa elektronického formulára, vyplňte potrebné údaje, nahrajte požadované prílohy. Ako fotografiu nahrajte len aktuálnu fotku budúceho držiteľa karty, s kompozíciou bežného foto na doklad (jednofarebné pozadie). Ak je potrebné nahrať doklad na zľavu, priložte sken alebo fotografiu požadovaného dokladu (obe strany).

Žiadosti o vydanie karty schvaľujeme do 2-3 dní. Nová dopravná karta zakúpené cez eshop stojí 4 eurá a tento poplatok je potrebné uhradiť prostredníctvom platobnej brány (bez uhradenia ceny karty podaná žiadosť zanikne). Pri internetovej objednávke máte možnosť nechať si kartu za 2 eurá doručiť na Vami vybranú adresu. Ak túto možnosť nevyužijete, karta bude pre Vás prichystaná na vyzdvihnutie v našom zákazníckom centre.

Kartu si budete môcť nabiť až po jej prevzatí: buď na ňu vložíte kredit (ľubovoľná suma od 5 eur), z ktorého si budete zakupovať jednotlivé lístky po 45 centov alebo si môžete zakúpiť predplatný lístok (mesačný, štvrťročný, polročný, ročný), s ktorým môžete za paušálnu cenu cestovať vo zvolenom období neobmedzene. Dobitie karty môžete podľa potreby uskutočniť u nás, vo vybraných trafikách alebo cez eshop (nutná registrácia).

Užitočné odkazy

Aktuálny cenník cestovného MHD Nitra

Žiadosť o vydanie dopravnej karty