Výrazné obmedzenie MHD 16. 9. 2023

Vážení cestujúci,

v sobotu 16. septembra 2023 bude Nitra cieľom etapy Cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

Po celý deň bude vylúčená premávka na Štefánikovej triede (úsek od križovatky pri Mlynoch po pešiu zónu) a Palárikovej ulici.

Približne tridsať minút pred a počas prejazdu pelotónu bude pre všetku dopravu úplne uzatvorená trasa: …Zlatomoravecká – Chrenovská – Trieda Andreja Hlinku – Univerzitný most – Štúrova – Štefánikova trieda – Farská – Župné námestie – Jesenského – Parkové nábrežie – Napervillská – Chrenovská – Trieda Andreja Hlinku – Univerzitný most – Štúrova – Štefánikova trieda.

Obmedzenia platné po celý deň

Zastávka CENTRUM, Mlyny na Štefánikovej triede (pri Králikovi) bude zrušená. Linky 1, 6, 7, 9, 10, 26 a 27 smerom na Fraňa Mojtu budú obsluhovať nástupište pri obchodnom centre Mlyny.

Zastávka Palárikova bude zrušená bez náhrady, prosíme, použite zastávku CENTRUM, Mlyny.

Obmedzenia platné cca od 13:30 do 15:30

Vzhľadom na očakávanú rozsiahlu dopravnú uzáveru budú linky premávať v obmedzenom režime.

  • nebude obsluhovaná zastávka CENTRUM, Mlyny
  • úplne bude vylúčená premávka:
    • v Starom Meste po uliciach Párovská, Mostná, Fraňa Mojtu, do Mestského parku
    • na Napervillskej, Chrenovskej a Levickej ulici
  • po Chrenovej bude premávať len linka 19 na trase Výstavisko – Janíkovce doplnená vloženými spojmi na trase od Výstaviska na Gorazdovu a späť.

Linky 1, 2, 4, 9, 10, 17, 23, 25, 2627

V smere na Zobor/Dražovce od zastávky Rázcestie Autobusová stanica (linky 1, 2, 4, 10, 25, 26 a 27) pôjdu odklonom po Coboriho a Cintorínskej ul. na zastávku Štúrova, na ktorej zastavia. Linka 9 prichádzajúca z Klokočiny obslúži zastávku Štúrova na nástupišti smerom na Párovskú ulicu. Ďalej všetky linky pokračujú po Bratislavskej ulici a R1A na Topoľčiansku ul. a následne sa napájajú na svoje trasy od zastávky Šindolka (linka 4), Šindolka, Dolnohorská (2), Orgovánová (9), Jánskeho (1), resp. Rázc. Panská dolina (10, 25, 26, 27).

V smere zo Zobora linky 1, 2, 9, 10, 25, 26 a 27 zastavia na zastávke Pod Zoborom na nástupišti prímestských liniek smer Topoľčany, ďalej pokračujú po obchádzkovej trase po R1A a Bratislavskej ul. Linky 4, 17 a 23 sa na obchádzkovú trasu pripájajú od zastávky Priemyselný park VII, resp. Priemyselný park, nadjazd.

Linky 9, 17 a 26 sa na svoju trasu napoja od zastávky Hollého. Ostatné linky zastavia na zastávke Štúrova a ďalej idú po Cintorínskej a Coboriho ulici a na svoje trasy sa napoja od zastávky Rázc. Autobusová stanica.

Všetky linky úplne vynechávajú zastávky CENTRUM, Mlyny až Pod Zoborom.

Linky 6, 11, 13, 3032

Premávajú len z Klokočiny/Dielov/Párovských Hájov po zastávku Štúrova. V úseku od zastávky Štúrova na Chrenovú sú spoje zrušené. V smere na Klokočinu spoje začínajú od zastávky Štúrova (11, 13, 30), resp. Hollého (6, 32).

Linka 7

Medzi zastávkami Štúrova/Hollého a Rázcestie Autobusová stanica premáva odklonom po Cintorínskej a Coboriho ul. V smere na Kalváriu na zastávke Štúrova zastaví na nástupišti A (smer centrum).

Linka úplne vynecháva úsek Párovská až CENTRUM, Mlyny.

Linky 1214

Premávajú len z Krškán/Ivanky/Branču po zastávku Rázc. Autobusová stanica. V úseku od zastávky Rázc. Autobusová stanica na Chrenovú sú spoje zrušené. V smere do Krškán spoje začínajú od zastávky Rázc. Autobusová stanica.

Linky 1821 a 24

Medzi zastávkami Štúrova/Hollého a Rázcestie Autobusová stanica premávajú odklonom po Cintorínskej a Coboriho ul.

Linky úplne vynechávajú zastávku CENTRUM, Mlyny.

Spoje linky 24 o 14:57 zo Železničnej stanice a o 15:27 z Kmeťovej nepôjdu v celej trase.

Linka 19

Premáva len z Janíkoviec po zastávku Výstavisko. V úseku od zastávky Výstavisko po Železničnú stanicu sú spoje zrušené. V smere do Janíkoviec spoje začínajú od zastávky Výstavisko.

Linka 35

V čase od 13:30 do 15:30 vôbec nebude premávať.

Podrobné informácie

Podrobné informácie o plánovanej premávke konkrétnych spojov nájdete na tomto odkaze.

V prípade, že si to vyžiada dopravná situácia alebo riadenie dopravnej polície, rozsah dopravy a opísané trasy môžu byť operatívne zmenené.

Ďakujeme za pochopenie.