Zmena cestovného poriadku od 1. 9. 2023

Vážení cestujúci,

od piatku 1. septembra 2023 vstúpi do platnosti zmena cestovného poriadku.

Dôvodom väčšiny zmien je optimalizácia výkonov s cieľom zníženia nákladov na zabezpečenie služby v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Nitre.

Prinášame prehľad jednotlivých zmien podľa mestských častí.

ZOBOR, DRAŽOVCE

Linka 1

Nový spoj v pracovných dňoch o 8:08 od Nemocnice Zobor k železničnej stanici.

Linka 2

Ruší sa spoj v soboty, nedele a sviatky o 5:06 zo Šindolky po železničnú stanicu. Náhradou za zrušený spoj je presmerovaný spoj linky 4 z Dražoviec cez Šindolku na Kmeťovu.

Linka 4

Posúva sa čas odchodu v soboty, nedele a sviatky z 5:09 na 5:04 z Dražoviec na Kmeťovu. Tento spoj bude zachádzať cez Šindolku (odch. 5:11), kde nahradí zrušený spoj linky 2.

Linka 9

Ruší sa spoj v pracovných dňoch o 7:48 od Nemocnice Zobor na Kmeťova. Čiastočnou náhradou za zrušený spoj je nový spoj linky 1 o 8:08 zo Zobora na stanicu.

MLYNÁRCE, KRŠKANY

Linka 18

Ruší sa spoj v pracovných dňoch o 16:17 od Cintorína Mlynárce k železničnej stanici. V úseku Bolečkova – Železničná stanica možno využiť súbežne premávajúci spoj linky 21.

Linka 22

Nové spoje:

  • v soboty, nedele a sviatky o 5:40 o 17:42 z Kmeťovej po Rybársku
  • v soboty, nedele a sviatky o 6:12 o 18:11 zo zast. Žel. zast. Mlynárce po Kmeťovu

Nové spoje z Kmeťovej na Rybársku sú pokračovaním linky 9 zo Zobora. Nové spoje z Mlynáriec na Kmeťovu pokračujú ako linka 9 na Zobor. Medzi spojmi linky 9 a 22 nie je potrebné prestupovať.

Posun spoja v pracovných dňoch zo 16:50 na 16:43 od Idey po Rybársku – spoj nebude zachádzať k Nitrianskym strojárňam

Nový spoj v pracovných dňoch o 17:16 od Nitrianskych strojární po Rybársku.

Skracuje sa spoj v dňoch školského vyučovania o 7:06 od Idey len po zastávku Železničná zastávka Mlynárce. V úseku po zastávku Partizánska, kam tento spoj pôvodne premával, možno využiť spoj idúci o 10 minút skôr (zo zast. Bolečkova o 7:25).

KRŠKANY, PRIEMYSELNÝ PARK

Linka 23

Ruší sa spoj v pracovných dňoch o 14:53 od Idey po zastávku CENTRUM, Mlyny.

Obmedzuje sa poobedný pár spojov do Priemyselného parku:

  • V SOBOTU sa nebude vykonávať spoj o 12:40 z centra po Ideu a o 13:02 od Idey. Spoj do Priemyselného parku bude začínať o 13:20 zo zastávky Železničná stanica Nitra. Späť z Priemyselného parku pôjde bez zmeny o 14:10 a až na zastávku Idea. Vykonaný bude aj vratný spoj o 14:53 na trase Idea – Centrum, Mlyny.
  • V NEDEĽU A SVIATOK sa poobedný pár spojov ruší. Spoje o 13:20 od Železničnej stanice do Priemyselného parku a o 14:10 z Priemyselného parku k železničnej stanici nebudú premávať. V uvedenom úseku možno využiť súbežný spoj linky 4.

KLOKOČINA, CHRENOVÁ

Linka 6

Nový spoj v dňoch školského vyučovania o 7:44 zo zastávky Železničná zastávka Mlynárce – spoj ide k Poliklinike Klokočina a ďalej po riadnej trase linky 6 cez Golianovu na konečnú zastávku Edisonova. Nový spoj predstavuje prípoj pre študentov Gymnázia Golianova od vlaku Os 5006 zo smeru Topoľčany, ktorý do zastávky Nitra zastávka prichádza o 7:39.

Linka 8

Skracujú sa spoje v pracovných dňoch o 18:10 a 19:15 až zo zast. CENTRUM, Mlyny do Lužianok – premávka týchto spojov v úseku Gorazdova – CENTRUM, Mlyny sa ruší.

Skracujú sa spoje v pracovných dňoch o 18:32 a 19:32 z Lužianok, Vinárskej len po CENTRUM, Mlyny – premávka týchto spojov v úseku CENTRUM, Mlyny – Gorazdova sa ruší.

Linka 15

TRASA LINKY SA SKRACUJE DO ÚSEKU CENTRUM, MLYNY – JAKUBA HAŠKA. V úseku medzi Chrenovou a centrom linka nebude premávať.

V pracovných dňoch ráno v smere na Jakuba Haška je zachované priame spojenie Chrenovej pomocou linky 19, ktorá zo zastávky CENTRUM, Mlyny pokračuje bez nutnosti prestupu ako linka 15 smer Jakuba Haška.

V pracovných dňoch ráno spoje idúce z Jakuba Haška premávajú len k železničnej stanici.

Linky 24 a 32

Obmedzuje sa premávka v dňoch školského vyučovania: medzi 13:00 a 13:30 sa interval medzi spojmi predlžuje z 10 na 20 minút.

Linka 35

Obmedzuje sa obdobie premávky: linka bude premávať do konca októbra (plánovaná premávka v novembri sa ruší) K 31. októbru 2023 bude ukončená aj rozšírená preprava bicyklov na určených spojoch liniek 9 a 35.

Okrem uvedených zmien môže prísť na časti trasy rôznych liniek k posunu odchodov niektorých spojov o +- 1 min z dôvodu aktualizácie jazdnej doby.

Ďakujeme za pochopenie.