Premávka počas letných prázdnin 1. 7. – 2. 9. 2022

Vážení cestujúci,

v období letných školských prázdnin, od 1. júla do 2. septembra 2022, budeme v súlade so schváleným cestovným poriadkom dopravu zabezpečovať v prázdninovom režime.

Na linkách 1, 2, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 27, 32, 33 a 99 bude v pracovných dňoch znížený počet spojov. Linky 10, 22, 25 a 26 nebudú vykonávať niektoré zachádzky k školským zariadeniam. V soboty, nedele a sviatky bude rozsah dopravy bez zmeny, pribudne však jeden spoj na linke 35 na Klokočinu s odchodom z Mestského parku o 19:33.

Na cestovných poriadkoch zverejnených na zastávkach sa pri hľadaní odchodov v pracovných dňoch riaďte údajmi uvedenými v strednom stĺpci.

Ďakujeme za pochopenie.