Výluky MHD na Čermáni (4., 5., 11. a 12. 6. 2022)

Vážení cestujúci,

z dôvodu opravy Cabajskej ulice budú musieť byť dočasne upravené trasy liniek MHD.

UZÁVIERKA VÝJAZDU ZO ŽELEZNIČIARSKEJ UL.

v sobotu 4. júna 2022 od 6:00 do 12:00

v sobotu 11. júna 2022 od 6:00 do 12:00

Linka 10 pôjde obchádzkou po Dolnočermánskej a Cabajskej ulici.

Na uzatvorenom úseku vynechá zastávky Stavebná škola (na Železničiarskej), Železničiarska, Hanulova, Hattalova a Červenova.

Na obchádzkovej trase zastaví na zastávkach Murgašova, Vodohospodárske stavby, Dolnočermánska, Tehelná, Kostolná a Mestská hala (ako linka 26).

UZÁVIERKA VÝJAZDU Z DOLNOČERMÁNSKEJ UL.

v nedeľu 5. júna 2022 od 16:45 do 19:15

v nedeľu 12. júna 2022 od 16:45 do 19:15

Linky 2 a 4 si skrátia cestu po Tehelnej ulici.

Na uzatvorenom úseku vynechajú zastávky Murgašova (len v smere do mesta), Vodohospodárske stavby a Dolnočermánska.

Na obchádzkovej trase pri jazde smerom do centra zastavia na dočasnej zastávke na Tehelnej ul. pred jej vyústením na Cabajskú ul. (náhrada za dočasne zrušenú zastávku Murgašova).

Linka 26 pôjde odklonom cez Golianovu, Železničiarsku a Cabajskú ul.

Na uzatvorenom úseku vynechá zastávky Mestská hala (smerom na Jakuba Haška), Kostolná, Tehelná a Dolnočermánska.

Na obchádzkovej trase zastaví na výbočisku plánovanej zastávky na Golianovej ul. (pri križovatke s Botttovou ul.) a na zastávkach Železničiarska, Stavebná škola (na Železničiarskej, len smerom z mesta), Murgašova a Vodohospodárske stavby (len smerom z mesta).

Upozorňujeme, že vplyvom dlhšej trasy môže linka meškať.

Ďakujeme za pochopenie.