Zníženie ceny ročných lístkov počas týždňa mobility (16. – 22. 9. 2023)

Vážení cestujúci,

pri príležitosti Európskeho týždňa mobility Mesto Nitra dočasne zníži ceny ročných cestovných lístkov (občianskych aj zľavnených) o dvadsať percent. V termíne od soboty 16. septembra 2023 do piatku 22. septembra 2023 (posledný deň trvania akcie) budú ročné lístky predávané nasledovne:

  • občiansky ročný cestovný lístok za 148 € (bežná cena 185 €)
  • zľavnený ročný cestovný lístok za 88 € (bežná cena 110 €)

Akciová cena sa vzťahuje na ročné cestovné lístky zakúpené v uvedenom období, bez ohľadu na spôsob predaja (zákaznícke centrum, trafiky, eshop) a dátum platnosti cestovného lístka.

Ročný cestovný lístok oprávňuje držiteľa na neobmedzený počet ciest počas jeho platnosti, ktorá plynie dvanásť mesiacov odo dňa, ktorý si vyberie cestujúci. Cestovný lístok je možné zakúpiť najskôr 30 dní pred požadovaným termínom platnosti. Cestovný lístok má výlučne elektronickú formu a môže byť uložený na dopravnej karte cestujúceho, virtuálnej karte cestujúceho spárovanej s mobilnou aplikáciou alebo priradený k zaregistrovanej bankovej karte cestujúceho.

Európsky týždeň mobility je hlavná informačná kampaň Európskej komisie o udržateľnej mestskej mobilite, ktorá  pozýva mestá a obce z celej Európy, ale aj z ďalších krajín, aby sa jej zúčastnili. Kampaň prebieha každý rok od 16. do 22. septembra. V tomto čase takmer 3 000 miest a obcí podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a ďalších čistých, inteligentných dopravných riešení prostredníctvom organizovania osvetových aktivít a podujatí so zapojením miestnych zainteresovaných strán.