Výluka Mostná – Ďurková 26. 8. – 3. 9. 2023

Vážení cestujúci,

pre rekonštrukciu plynovodu v križovatke ulíc Mostná – Farská – Ďurková budú dočasne zmenené trasy autobusových liniek.

Počas výluky budú Párovce obsluhované len linkou 7.

Linky 17 a 30 budú premávať cez zastávku CENTRUM, Mlyny.

Linka 7

  • V SMERE NA KALVÁRIU:

Medzi zastávkami Ďurková a Fraňa Mojtu ide obchádzkou po Vikárskej, Janka Kráľa, Jesenského, Parkovom nábreží, Mostnej a Kmeťkovej.

Počas odklonu vynechá zastávku Divadlo Andreja Bagara. Na obchádzkovej trase zastávky neobsluhuje.

  • V SMERE NA KLOKOČINU:

Medzi zastávkami CENTRUM, Mlyny a Ďurková ide obchádzkou po Štúrovej, Janka Kráľa a Schurmannovej.

Počas odklonu vynechá zastávky Fraňa Mojtu a Divadlo Andreja Bagara. Na zastávke CENTRUM, Mlyny zastaví na nástupišti na strane OD Tesco (ako linky smer Klokočina, Mlynárce).

Linky 17 a 30

  • V SMERE DO PRIEMYSELNÉHO PARKU/NA CHRENOVÚ:

Medzi zastávkami Štúrova a Predmostie idú obchádzkou po Štúrovej, Štefánikovej triede, Palárikovej, Fraňa Mojtu a Kmeťkovej.

Počas odklonu vynechajú zastávky Štúrova (pri VBC), Párovská, Ďurková a Divadlo Andreja Bagara. Na obchádzkovej trase zastavia na zastávkach Štúrova (smer mesto), CENTRUM, Mlyny (Králik, ako linky smer Zobor) a Fraňa Mojtu.

  • V SMERE NA KLOKOČINU/DIELY:

Medzi zastávkami Predmostie a Hollého/Štúrova idú obchádzkou po Kmeťkovej, Fraňa Mojtu, Palárikovej, Štefánikovej triede a Štúrovej.

Počas odklonu vynechajú zastávky Divadlo Andreja Bagara, Ďurková a Párovská. Na obchádzkovej trase zastavia na zastávkach Fraňa Mojtu, Palárikova a CENTRUM, Mlyny (Tesco, ako linky smer Klokočina).

Ďakujeme za pochopenie.