Zmena cestovného poriadku od 10. 12. 2023

Vážení cestujúci,

od nedele 10. decembra 2023 vstúpi do platnosti zmena cestovného poriadku.

HLAVNÉ ZMENY:

 • zavedenie obsluhy obchodného domu Kaufland na Zlatomoraveckej ulici linkou 6, ktorej všetky spoje pôjdu cez zastávku Vašinova a novú zastávku Zlatomoravecká (pri Kauflande).
 • zavedenie obsluhy ulice Cez Panské vybranými spojmi linky 23. Na ulici Cez Panské budú zriadené štyri nové zastávky Strategický park I až Strategický park IV.
 • zriadenie priamych spojov medzi MČ Dražovce a Zobor. Vybrané spoje linky 4 budú v dňoch školského vyučovania premávať cez Šindolku po trase linky 2.
 • zrušenie zachádzania linky 4 do Priemyselného parku v pracovných dňoch dopoludnia (do Dražoviec pôjde priamo bez zachádzky). Do času zavedenia systémového riešenia obsluhy lokality budú do Priemyselného parku dočasne predĺžené niektoré spoje linky 2 zo Šindolky.
 • pridanie nového páru spojov v pracovných dňoch večer na linke 11 do Párovských Hájov
 • nová zastávka Priemyselný park VI zriadená na ulici Na pasienkoch pre linky 2, 4, 16, 17 a 23
 • zmena obsluhy zastávky Rázcestie Autobusová stanica smerom z centra: pri prvom označníku budú zastavovať už len linky 7 a 25, ktoré následne odbočujú doľava na Špitálsku ul. Všetky ostatné linky budú zastavovať až pri treťom označníku, kde doposiaľ zastavovali len linky smerujúce k železničnej stanici.

ZMENY NA JEDNOTLIVÝCH LINKÁCH PODROBNE:

Linka 2

Posun spojov:

 • v pracovných dňoch medzi 8:30 a 13:30 všetky spoje z Kmeťovej o 5 minút skôr (odch. v 35. a 55. minúte)
 • v dňoch školského vyučovania zo 7:57 na 8:02 zo Šindolky, Dolnohorskej na Kmeťovu

Predĺženie spojov:  

 • v pracovných dňoch o 8:55, 9:55, 10:5511:55 z Kmeťovej na Šindolku predĺžené do Priemysel. parku
 • v pracovných dňoch o 9:33, 10:33, 11:3312:33 z Priemyselného parku a ďalej cez Šindolku na Kmeťovu  

Nahradenie spojov:  

 • v dňoch školského vyučovania o 12:3513:35 z Kmeťovej na Šindolku namiesto linky 2 ide linka 4 (až do Dražoviec)
 • v dňoch školského vyučovania o 13:2614:26 zo Šindolky na Kmeťovu namiesto linky 2 ide linka 4 (prichádza z Dražoviec)  

Linka 4

Zrušenie zachádzky cez Priemyselný park:  

 • v pracovných dňoch o 9:15, 10:15, 11:1512:15 z Kmeťovej nezachádzajú cez Priemyselný park
 • v pracovných dňoch o 8:59, 9:59, 10:5911:59 z Dražoviec nezachádzajú cez Priemyselný park a sú posunuté o 6 minút neskôr (odch. 9:05, 10:05, 11:05 a 12:05)  

Zriadenie priamych spojov Dražovce – Zobor:  

 • v dňoch školského vyučovania posunutý zo 7:40 na 7:33 z Dražoviec a presmerovaný cez Šindolku. Príchod tohto spoja na zast. ZŠ pod Zoborom bude o 7:45.
 • v dňoch školského vyučovania nové spoje o 12:35 a 13:35 z Kmeťovej cez Šindolku do Dražoviec Odchod týchto spojov zo zast. ZŠ pod Zoborom bude o 13:05 a 14:05.  
 • v dňoch školského vyučovania nové spoje o 13:18 a 14:18 z Dražoviec cez Šindolku na Kmeťovu  

Linka 6

ZMENA TRASY: všetky spoje premávajú cez zastávky Vašinova a Zlatomoravecká.  

Posun spojov:  

 • celotýždenne z 22:02 na 22:07 z Gorazdovej na Edisonovu, ostatné spoje o 1 – 6 minút skôr ako doteraz
 • v pracovných dňoch medzi 8. a 14. hodinou v úseku Chrenovská, MAX – Edisonova o 5 minút neskôr
 • v pracovných dňoch medzi 8. a 14. hodinou v smere z Edisonovej o 5 a viac minút neskôr

Linka 10

Posun spoja:

 • v pracovných dňoch zo 4:58 na 4:53 z Kmeťovej po zastávku Pod Zoborom

Linka 11

Nové spoje:  

 • v pracovných dňoch o 21:38 zo zast. CENTRUM, Mlyny do Párovských Hájov
 • v pracovných dňoch o 22:02 z Párovských Hájov do centra  

Posun spojov:  

 • v pracovných dňoch z 18:42 a 20:42 na 18:38 a 20:38 zo zast. CENTRUM, Mlyny do Párovských Hájov
 • v pracovných dňoch z 19:05 a 21:05 na 19:02 a 21:02 z Párovských Hájov do centra

Linka 12

Posun spoja:  

 • v pracovných dňoch z 22:43 na 22:48 od Idey do centra a ďalej na Rybársku

Linka 14

Posun spojov:  

 • v pracovných dňoch po 17:45 a v soboty, nedele a sviatky celodenne o 1 minútu skôr z Gorazdovej do Krškán

Linka 17

Nové spoje:  

 • v pracovných dňoch o 14:09 a 14:39 z Priemyselného parku VII po Priemyselný park I. Po príchode na konečnú zastávku možnosť prestupu na linku 4 do Dražoviec zo zastávky Priemyselný park, nadjazd.  

Linka 19

Posun spojov:  

 • v pracovných dňoch z 6:16 na 6:14 z Janíkoviec do centra a ďalej na Jakuba Haška, SEC
 • v pracovných dňoch po 19. h a v soboty, nedele a sviatky celodenne o 1 minútu skôr z Janíkoviec na žel. stanicu  

Linka 22

Predĺženie spoja:  

 • v dňoch školského vyučovania o 7:06 od Idey po Železničnú zastávku Mlynárce pokračuje na Rybársku  

Linka 23

ZMENA TRASY:  

V smere z centra nasledujúce spoje z Priemyselného parku I predĺžené na nové zastávky Strategický park I až IV:  

 • v pracovných dňoch o 4:57 a 13:01 od Idey a o 5:20 a 21:25 zo Železničnej stanice
 • v nedeľu a sviatok o 21:25 zo Železničnej stanice    

V smere do centra VŠETKY SPOJE z Priemyselného parku I presmerované cez nové zastávky Strategický park I až IV:  

 • v pracovných dňoch o 6:08 (od Priem. park V ďalej ako linka 4), 14:08, 14:51 a 22:08
 • v sobotu, nedeľu a sviatok o 6:08
 • v sobotu o 14:08  

Na zastávke Priemyselný park I bude v smere do centra linka po novom začínať na nástupišti smerom do Dražoviec (na strane čerpacej stanice), odkiaľ pôjde cez Strategický park na zastávku Priemyselný park V (Foxconn), odkiaľ pokračuje po doterajšej trase. Zastávky Priemyselný park II a III táto linka v smere do centra už nebude obsluhovať. Čiastočnou náhradou je možnosť využitia novej zastávky Priemyselný park VI.  

Linka 26

Skrátenie/rozdelenie spojov:  

Z prevádzkových dôvodov bude v pracovných dňoch v čase špičky väčšina spojov v centre rozdelená na dva osobitné spoje na trase Centrum, Mlyny – Jakuba Haška a Centrum, Mlyny – Metodova.   Cieľom opatrenia je vyčlenenie samostatného personálu a vozidlového parku na obsluhu problémovej lokality.  

Posun spojov:  

 • v pracovných dňoch zo 14:33, 15:28, 16:28 a 17:33 na 14:43, 15:43, 16:43 a 17:43 zo zast. CENTRUM, Mlyny na Jakuba Haška
 • v pracovných dňoch zo 15:12 a 16:12 na 15:07 (15:06 SEC) a 16:07 z Jakuba Haška do centra  

Na ostatných linkách nedochádza k žiadnym alebo len minimálnym zmenám (minútové posuny času odchodu z dôvodu zmeny jazdnej doby).

Nové cestovné poriadky liniek v PDF