Zmena cestovného poriadku od 5. 3. 2023

Vážení cestujúci,

od nedele 5. marca 2023 vstúpi do platnosti zmena cestovného poriadku.

Linky 1 a 9

Posúvajú sa časy odchodu spojov:

 • v pracovných dňoch po 18. hodine a v soboty, nedele a sviatky celodenne:
  • smerom na Zobor všetky spoje o 5 minút neskôr
  • smerom zo Zobora všetky spoje o 5 minút skôr

Týmto posunom vzniknú nové nadväznosti pri cestovaní na Zobor a späť z nasledujúcich smerov:

 • linka 11 smer Klokočina, Párovské Háje (prestup na zast. CENTRUM, Mlyny)
 • linka 19 smer Chrenová, Janíkovce (prestup na zast. CENTRUM, Mlyny)
 • linka 21 smer Mlynárce, Lužianky (prestup na zast. CENTRUM, Mlyny)
 • linka 30 smer Párovce, Diely, resp. smer Chrenová (prestup na zast. Pod Zoborom)

Linka 4

Posúva sa čas odchodu spoja:

 • v soboty, nedele a sviatky z 5:18 na 5:13 z Kmeťovej do Dražoviec cez Priemyselný park

Posun spoja zabezpečí včasnejší dovoz zamestnancov pracujúcich v Priemyselnom parku od 6. hodiny.

Linka 15

Posúvajú sa časy odchodu spojov:

 • v pracovných dňoch zo 14:05, 15:05 a 16:05 na 14:02, 15:02 a 16:02 z Gorazdovej smer Jakuba Haška

Dôvodom posunu časov odchodu je odstránenie časového súbehu s linkou 14.

Linky 9 a 35

Štartuje sezóna s rozšírenou prepravou bicyklov počas sobôt, nedieľ a sviatkov:

 • začína sa premávka sezónnej linky 35 na trase Kmeťova – Poliklinika Klokočina – Centrum – Andreja Hlinku, Centro – Predmostie – Mestský park:
  • odchody z Kmeťovej každú hodinu od 8:30 do 18:30 (okrem 12:30)
  • odchody z Mestského parku každú hodinu od 9:00 do 19:00 (okrem 13:00)
 • na linkách 9 a 35 budú na označených spojoch opäť premávať autobusy s cyklonosičmi na umiestnenie 6 bicyklov

Ďalšie zmeny

Na linkách 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 27 a 32 dôjde k drobným časovým posunom (do 3 min.) z niektorých zastávok z dôvodu aktualizácie jazdných dôb medzi zastávkami.

Odkaz na zmenené cestovné poriadky

Ďakujeme za pochopenie.