Krátkodobá výluka Golianova 14. 8. 2023

Vážení cestujúci,

pre opravu vodovodného potrubia na Golianovej ulici budú dočasne zmenené trasy autobusových liniek. Termín výluky je v pondelok 14. augusta 2023 v čase od 8:00 do 14:00.

Linky 2 a 4:

  • V SMERE DO CENTRA ODKLONOM PO HVIEZDOSLAVOVEJ: Kmeťova – Bizetova – Rázcestie Kmeťova – Čajkovského – Mikovíniho – ZŠ Škultétyho – Mestská hala… Počas odklonu vynechajú zastávky Edisonova, Golianova a Nedbalova.
  • V SMERE Z CENTRA BEZ ZMENY TRASY

Linka 6:

  • V SMERE DO CENTRA ODKLONOM PO HVIEZDOSLAVOVEJ: Edisonova (nastupovanie na výstupnej zastávke) – Rázcestie Kmeťova – Čajkovského – Mikovíniho… Počas odklonu vynechá zastávky Golianova, Nedbalova, Mestská hala a ZŠ Škultétyho.
  • V SMERE Z CENTRA BEZ ZMENY TRASY

Ďakujeme za pochopenie.