Platby bankovými kartami obnovené 10. 6. 2023

Vážení cestujúci,

Na základe aktualizovanej informácie sú problémy, ktoré vyústili do piatkového (9. 6. 2023) výpadku platieb bankovými kartami, už odstránené. Bankové karty je opätovne možné využívať nielen na zakúpenie cestovných lístkov v autobusoch, ale aj v mobilnej aplikácii, v informačnom centre ako cez aj e-shop našej spoločnosti.

Dočasný výpadok bol spôsobený cieleným útokom na infraštruktúru tretích strán. Všetci zainteresovaní vyvinuli maximálne úsilie na skrátenie doby výpadku. Za Vaše pochopenie a trpezlivosť Vám ďakujeme.