Zmena tarifných podmienok od 1. 9. 2023

Vážení cestujúci,

na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre zo dňa 19. 6. 2023 vstúpia od 1. septembra 2023 do platnosti zmeny tarifných podmienok MHD Nitra. Hlavnou zmenou je zvýšenie cien väčšiny druhov cestovných lístkov, k zmenám dôjde aj v prípade nároku na zľavnenú a bezplatnú prepravu. K úprave podmienok pristúpil objednávateľ služieb MHD v snahe znížiť náročnosť dopadu prevádzky MHD na mestský rozpočet, nakoľko náklady na zabezpečenie služby v uplynulom období rástli, zatiaľ čo ceny niektorých lístkov sa nemenili aj 16 rokov.

Zmeny v cenách cestovných lístkov

Zmeny jednotlivých druhov lístkov podáva nasledujúca tabuľka. Všetky ceny sú uvedené v EUR:

Druh cestovného lístkaPôvodná cena (do 31. 8. 2023)Nová cena (od 1. 9. 2023)
60-minútový občiansky u vodiča alebo cez SMS0,801,-
60-minútový zľavnený u vodiča0,50zrušený, platí jednotná cena 1,-
60-minútový občiansky kartou alebo cez apku0,500,75
60-minútový zľavnený kartou alebo cez apku0,300,45
60-minútový osobitné cestovné kartou alebo cez apku0,100,45
24-hodinový2,403,-
72-hodinový4,906,-
168-hodinový8,4010,-
mesačný – občiansky20,-25,-
mesačný – zľavnený12,-15,-
štvrťročný – občiansky50,-65,-
štvrťročný – zľavnený30,-40,-
polročný – občiansky90,-115,-
polročný – zľavnený54,-70,-
ročný – občiansky165,-185,-
ročný – zľavnený99,-110,-
ročný – osobitný pre držiteľov BJP alebo SJP24,-bez zmeny, 24,-
ročný – osobitný pre držiteľov ZJP, DJP alebo KM12,-bez zmeny, 12,-
ročný – osobitný pre občanov nad 70 r. a držiteľov ŤZP/ŤZP-S2,-bez zmeny, 2,-

Pri predaji cestovných lístkov sa uplatňuje cena zo dňa predaja. Cestovné lístky za staré ceny je možné nakupovať až do 31. 8. 2023, pričom platia riadne až do plánovaného termínu konca platnosti, bez ohľadu na to, či ich platnosť zasahuje do obdobia po 1. 9. 2023.

Zmeny v zľavnenej a bezplatnej preprave

Ruší sa nárok na zľavnenú prepravu seniorom vo veku 60 – 62 rokov. Títo cestujúci budú po novom platiť nezľavnené občianske cestovné. Nárok na zľavnené cestovné bude možné uplatniť až od dovŕšenia 63 rokov veku. Držiteľom dopravných kariet mladším ako 63 rokov bude tarifa nastavená na karte zmenená automaticky – nie je potrebné kvôli zmene navštevovať zákaznícke centrum a žiadať zmenu nastavenia. Navštíviť zákaznícke centrum je potrebné až pri dovŕšení veku 63 rokov, kedy sa opätovne nastaví zľavnené cestovné.

Ruší sa nárok na bezplatnú prepravu občanom Ukrajiny s tolerovaným pobytom v SR (doteraz sa preukazovali pasom a potvrdením o tolerovanom pobyte). Občania Ukrajiny s tolerovaným pobytom v SR budú po novom platiť štandardné cestovné podľa tarifnej kategórie, na základe veku alebo príslušného dokladu. Cestujúcim dávame do pozornosti, že v prípade záujmu o dopravnú kartu je možné túto vybaviť aj v predstihu a začať používať až od septembra. Predídete tak radom, ktoré v zákazníckom centre môžu začiatkom septembra vznikať.

Ďakujeme za pochopenie.