Preprava bicyklov na linkách MHD Nitra od 7. 5. 2022

Vážení cestujúci,

od soboty 7. mája 2022 zavádzame možnosť prepravy bicyklov na linkách mestskej hromadnej dopravy.

NA KTOREJKOĽVEK LINKE MHD PLATÍ

Preprava bicyklov je možná za týchto podmienok:

 • v soboty, nedele a sviatky celodenne, v pracovných dňoch len po 17. h
 • preprava bicykla je bezplatná (cestujúci uhrádza len cestovné za seba)
 • v jednom autobuse max. 1 bicykel (pokiaľ sa v autobuse nenachádza detský kočík alebo invalidný vozík)
 • cestujúci umiestni bicykel v priestore pre kočíky a počas celej prepravy je povinný držať ho tak, aby nespadol, nič nepoškodil a nikoho nezranil
 • ak do spoja chce pristúpiť cestujúci s invalidným vozíkom alebo detským kočíkom, cestujúci s bicyklom je povinný vystúpiť z vozidla bez nároku na vrátenie cestovného

OKREM TOHO V NEPRACOVNÝCH DŇOCH NA LINKÁCH 9 A 35 PLATÍ

Rozšírená preprava bicyklov na spojoch označených poznámkou „C“:

 • preprava max. 6 bicyklov na nosiči inštalovanom na zadnom čele vozidla
 • z bicykla boli odobrané odnímateľné súčasti, ktoré by sa mohli počas jazdy uvoľniť
 • cestujúci nakladá/skladá bicykel sám za pomoci asistenta prepravy

Trasa linky 9: KLOKOČINA, Kmeťova – Poliklinika Klokočina – Štúrova – Centrum – Predmostie – Amfiteáter – ZOBOR, Nemocnica a späť

spoje s rozšírenou prepravou bicyklov:

 • z Klokočiny o 8:11, 10:11, 12:11, 14:11 a 16:11
 • zo Zobora o 9:21, 11:21, 13:21, 15:21 a 17:21

Trasa linky 35: KLOKOČINA, Kmeťova – Poliklinika Klokočina – Štúrova – Centrum – Andreja Hlinku, Centro – Predmostie – MESTSKÝ PARK a späť

spoje s rozšírenou prepravou bicyklov:

 • z Klokočiny pravidelne každú hodinu od 9:40 do 18:40
 • z Mestského parku pravidelne každú hodinu od 10:03 do 19:03

Veríme, že ponúknuté spojenie využijete k Vašej plnej spokojnosti.